Vrij werk

Samen aan het werk zijn op lokatie of in de studio. Het is een onderzoek dat je doet in jezelf waarna je gaat verbeelden wie je in het diepst van je wezen bent. Ik ga samen met jou aan het werk om dit beeld te realiseren en uiteindelijk maak jij een keuze op welke wijze je het uitgewerkt wil zien.

Foto’s gemaakt vanuit de vraag: “wie wil je zijn” als je zou mogen kiezen. Samen kijken naar een belangrijk thema in jouw leven om tot een krachtig beeld te komen.  Dit kan een beeld worden dat ondersteunend gaat werken in het leven dat jij leeft.