Foto’s gemaakt vanuit de vraag: “wie wil je zijn” los van de omstandigheden. Samen kijken naar een belangrijk thema in jou leven om tot een krachtig beeld te komen.  Dit kan een beeld worden wat ondersteunend gaat werken in het leven dat jij leeft en ben jij het die de betekenis eraan toekent.

Het is een onderzoek dat je doet in jezelf waarna je gaat verbeelden wie je in het diepst van je wezen bent. Ik ga samen met jou aan het werk dit beeld te realiseren en uiteindelijk maak jij een keuze op welke wijze je het uitgewerkt wil zien.